30 kwietnia 2021 r.

W ramach Programu priorytetowego 5.4. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”, w dniu 30.04.2021 r. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki inwestycyjnej.