Konferencja

W czwartek 10.01.2019 r. w siedzibie Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. odbyła się konferencja prasowa w sprawie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV”. Prezes Zarządu Andrzej Wiśniewski poinformował o trwających oraz planowanych przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie mieszkańcom Miasta Płocka korzyści wynikających z modernizacji głównych kolektorów ściekowych, a także chwilowych utrudnień drogowych jakie mogą wystąpić w czasie realizacji powyższego zadania. Spółka z myślą o zmniejszeniu do minimum utrudnień w komunikacji zdecydowała się wykonać modernizację metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa termoutwardzalnego wraz z przebudową studni.