Komunikat Wodociągów Płockich w związku z awarią kolektora ściekowego w Warszawie

Codzienne wyniki badań jakości wody wodociągowej dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.wodociagi.pl/artykul/jakosc-wody

Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 26.09.2019 dotyczący jakości wody

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 26.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt4 ± 0,4Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTUponiżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH7,4 ± 0,26,5 – 9,51)
4Zapach1 akceptowalnyAkceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/lponiżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l3,2 ± 0,5503)
7Azotyny, mg/lponiżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/lponiżej 60
200
9Mangan, µg/lnie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l nie badano200
11Utlenialność, mg/l1,2 ± 0,25,0

* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l
Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 26.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
w trakcie badańBez nieprawidłowych zmian
2Bakterie grupy coli
w 100 ml
w trakcie badań0
3Escherichia coli
w 100 ml
w trakcie badań0

—Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 25.09.2019 dotyczący jakości wody—

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 25.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt4 ± 0,4Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTUponiżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH7,4 ± 0,26,5 – 9,51)
4Zapach1 akceptowalnyAkceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/lponiżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l3,0 ± 0,5503)
7Azotyny, mg/lponiżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/lponiżej 60
200
9Mangan, µg/lnie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l nie badano200
11Utlenialność, mg/l1,4 ± 0,25,0

* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l
Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 25.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
w trakcie badańBez nieprawidłowych zmian
2Bakterie grupy coli
w 100 ml
00
3Escherichia coli
w 100 ml
00

—Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 24.09.2019 dotyczący jakości wody—

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 24.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt3 ± 0,3Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTUponiżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH7,4 ± 0,26,5 – 9,51)
4Zapach1 akceptowalnyAkceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/lponiżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l3,2 ± 0,5503)
7Azotyny, mg/lponiżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/lponiżej 60
200
9Mangan, µg/lnie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l nie badano200
11Utlenialność, mg/l1,3 ± 0,25,0

* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l
Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 24.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
w trakcie badańBez nieprawidłowych zmian
2Bakterie grupy coli
w 100 ml
00
3Escherichia coli
w 100 ml
00

—Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 23.09.2019 dotyczący jakości wody—

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 23.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt3 ± 0,3Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTUponiżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH7,3 ± 0,26,5 – 9,51)
4Zapach1 akceptowalnyAkceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/lponiżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l3,3 ± 0,5503)
7Azotyny, mg/lponiżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/lponiżej 60
200
9Mangan, µg/lponiżej 10
50
10Żelazo ogólne, µg/l ponizej 20200
11Utlenialność, mg/l1,0 ± 0,25,0

* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l
Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 23.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów 
w (36±2) 0C, po 48h w 1 ml
nie wykrytoBrak unormowania
2Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
nie wykrytoBez nieprawidłowych zmian
3Bakterie grupy coli
w 100 ml
00
4Escherichia coli
w 100 ml
00
5Clostridium perfringens 
łącznie z przetrwalnikami  w 100 ml
00
6Enterokoki w 100ml00

—Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 20.09.2019 dotyczący jakości wody—

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 20.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt4 ± 0,4Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTUponiżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH7,4 ± 0,26,5 – 9,51)
4Zapach1 akceptowalnyAkceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/lponiżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l2,7 ± 0,4503)
7Azotyny, mg/lponiżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/lponiżej 60
200
9Mangan, µg/lnie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l nie badano200
11Utlenialność, mg/l0,93 ± 0,145,0

* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l
Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 20.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Bakterie grupy coli
w 100 ml
00
2Escherichia coli
w 100 ml
00
3 Ogólna liczba mikroorganizmów 
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
nie wykrytoBez nieprawidłowych zmian

—Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 19.09.2019 dotyczący jakości wody—

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 19.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt4 ± 0,4Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTUponiżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH7,3 ± 0,26,5 – 9,51)
4Zapach1 akceptowalnyAkceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/lponiżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l2,6 ± 0,4503)
7Azotyny, mg/lponiżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/lponiżej 60
200
9Mangan, µg/lnie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l nie badano200
11Utlenialność, mg/l1,1 ± 0,25,0

* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l
Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 19.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Bakterie grupy coli
w 100 ml
00
2Escherichia coli
w 100 ml
00

—Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 18.09.2019 dotyczący jakości wody—

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 18.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt3 ± 0,3Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTUponiżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH7,3 ± 0,26,5 – 9,51)
4Zapach1 akceptowalnyAkceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/lponiżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l2,7 ± 0,4503)
7Azotyny, mg/lponiżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/lponiżej 60
200
9Mangan, µg/lnie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l nie badano200
11Utlenialność, mg/l1,2 ± 0,25,0

* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l
Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej – data poboru 18.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
nie wykrytoBez nieprawidłowych zmian
2Bakterie grupy coli
w 100 ml
00
3Escherichia coli
w 100 ml
00