Działalność w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV

W ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, Wodociągi Płockie mają obowiązek informowania mieszkańców miasta Płocka o działalności oraz zamierzeniach jakie realizuje Spółka. W ramach działań informacyjno-promocyjnych odbyły się dwa spotkania. Pierwszym z nich była konferencja prasowa, która odbyła się w siedzibie Wodociągów przy ul. Harc. A. Gradowskiego. Jej celem było przekazanie informacji o trwających przygotowaniach do ogłoszenia postepowań przetargowych. Jednak głównym tematem była realizacja zadania pn. „Modernizacja metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”, ze względu, iż będzie to na tę chwilę największa inwestycja jaką będą finansować Wodociągi oraz dotyczy mieszkańców obszaru całego miasta.

Podpisanie umowy

W dniu 16 kwietnia 2019 roku w obecności Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego została podpisana umowa przez Prezesa Andrzeja Wiśniewskiego i Wiceprezes Zarządu Spółki Wodociągi Płockie Krzysztofa Buczkowskiego oraz Współfinansującego – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Tomasza Żulewskiego z Konsorcjum Firm, którego Liderem jest Grzegorz Lipowski, będącym Wykonawcą powyższej inwestycji. Oficjalne spotkanie miało miejsce na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia z Al. P. Nowaka oraz Al. A. Roguckiego.

Kameralne spotkanie zorganizowane dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki.

24 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr. 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku odbyło się kameralne spotkanie zorganizowane dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki. Uczestnicy dowiedzieli się o zakresie zaplanowanego zadania oraz o warunkach i korzyściach z jakich skorzystają w wyniku wykonania inwestycji. Spotkanie poprowadził Prezes Spółki „Wodociągi Płockie” Andrzej Wiśniewski wraz z Wiceprezesem Zarządu Krzysztofem Buczkowskim. Obecni byli również pracownicy Spółki sprawujący nadzór nad inwestycją, w związku z tym zainteresowani mieszkańcy mogli zaczerpnąć informacji oraz wyjaśnić wszelkie swoje obawy jakie mogą nastąpić na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót.