Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku