Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1.

Kolejnym zadaniem zaplanowanym na lata 2019-2020 jest „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, niestety budżet jaki przeznaczyła Spółka na realizację powyższego zadania nie był wystarczający na pokrycie wynagrodzenia jakiego wymagałby potencjalny Wykonawca zgodnie z przedłożoną propozycją. Postępowanie zostało unieważnione, a Spółka ponownie ogłosiła przetarg rozszerzając możliwość zastosowania innych technik. Zgodnie z dokumentacją jest to na razie jedyna inwestycja, której prace będą opierać się na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Wiąże się to z tym, iż poza wykonaniem renowacji Wykonawca będzie musiał się najpierw zmierzyć z zaprojektowaniem, po czym będzie mógł przejść do realizacji zadania. Prace jakie zostały zaplanowane będą polegały na wciągnięciu nasączonego żywicą rękawa, który pod wpływem ciepła ulegnie utwardzeniu.

To zamówienie jest jedną z dwóch części inwestycji, polegającej na bezwykopowej renowacji kolektorów ściekowych na terenie Płocka, zaplanowanej na lata 2019–2021. Wodociągi Płockie ujęły w planie również naprawę pozostałych kolektorów C, D i G2, lecz ich realizacja rozpocznie się w 2020 roku. Dzięki tej metodzie ściany kanałów staną się mocniejsze i szczelne, a na terenie miasta nie powstaną utrudnienia, które występują podczas prowadzenia prac renowacyjnych metodą wykopową. Jedyne niedogodności w komunikacji miejskiej może powodować niezbędna wymiana bądź naprawa studni znajdujących się na sieciach. Realizacja zaplanowanych działań modernizacyjnych pozwoli obniżyć prawdopodobieństwo występowania awarii oraz zniweluje przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych to 31 grudnia 2020 r.

Trasy kolektorów zlokalizowane są następująco:

  • „A” o przebiegu: Klonowa, Norbertańska, Warszawska, Dąbrowskiego, Kościuszki, Grodzka, Teatralna, Małachowskiego, Stary Rynek i Kazimierza Wielkiego; -„B”, który biegnie pod alejami: Piłsudskiego (od skrzyżowania z ulicą Dworcową) Jachowicza i Kobylińskiego do ulicy Topolowej,
  • „G1” część Podolszyc – ul. Żyzna, Armii Krajowej, Wyszogrodzka oraz Drętkiewicza.