Kameralne spotkanie zorganizowane dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki.

24 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr. 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku odbyło się kameralne spotkanie zorganizowane dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki. Uczestnicy dowiedzieli się o zakresie zaplanowanego zadania oraz o warunkach i korzyściach z jakich skorzystają w wyniku wykonania inwestycji. Spotkanie poprowadził Prezes Spółki „Wodociągi Płockie” Andrzej Wiśniewski wraz z Wiceprezesem Zarządu Krzysztofem Buczkowskim. Obecni byli również pracownicy Spółki sprawujący nadzór nad inwestycją, w związku z tym zainteresowani mieszkańcy mogli zaczerpnąć informacji oraz wyjaśnić wszelkie swoje obawy jakie mogą nastąpić na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót.