Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia i ul. Bielskiej.

Dnia 21 stycznia 2019 roku został ogłoszony przetarg dla zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową
w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”.
Otwarcie ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców odbyło się zgodnie z planem. Najlepiej przygotowaną okazała się oferta konsorcjum firm, którego Liderem jest „Firma Remontowo-Budowlana LIPOWSKI Sp. J. Grzegorz Lipowski”  wraz z Partnerami – firmą „JARMAR Sp. z o.o.” oraz „Zielony Ogród Sp. z o.o.”, opiewała na kwotę 14 139 300,25 zł (brutto).

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania

16 kwietnia 2019 roku w obecności Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Andrzej Wiśniewski i Wiceprezes Krzysztof Buczkowski wraz ze Współfinansującym – Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Tomaszem Żulewskim podpisali z Wykonawcą umowę na realizację zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w  ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza z ul. Tysiąclecia”.

Konferencja

W czwartek 10.01.2019 r. w siedzibie Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. odbyła się konferencja prasowa w sprawie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV”. Prezes Zarządu Andrzej Wiśniewski poinformował o trwających oraz planowanych przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie mieszkańcom Miasta Płocka korzyści wynikających z modernizacji głównych kolektorów ściekowych, a także chwilowych utrudnień drogowych jakie mogą wystąpić w czasie realizacji powyższego zadania. Spółka z myślą o zmniejszeniu do minimum utrudnień w komunikacji zdecydowała się wykonać modernizację metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa termoutwardzalnego wraz z przebudową studni.