Działalność w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV

W ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, Wodociągi Płockie mają obowiązek informowania mieszkańców miasta Płocka o działalności oraz zamierzeniach jakie realizuje Spółka. W ramach działań informacyjno-promocyjnych odbyły się dwa spotkania. Pierwszym z nich była konferencja prasowa, która odbyła się w siedzibie Wodociągów przy ul. Harc. A. Gradowskiego. Jej celem było przekazanie informacji o trwających przygotowaniach do ogłoszenia postepowań przetargowych. Jednak głównym tematem była realizacja zadania pn. „Modernizacja metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”, ze względu, iż będzie to na tę chwilę największa inwestycja jaką będą finansować Wodociągi oraz dotyczy mieszkańców obszaru całego miasta.