Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania

16 kwietnia 2019 roku w obecności Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Andrzej Wiśniewski i Wiceprezes Krzysztof Buczkowski wraz ze Współfinansującym – Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Tomaszem Żulewskim podpisali z Wykonawcą umowę na realizację zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w  ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza z ul. Tysiąclecia”.