Aktualności


„Wodociągi Płockie” realizują umowę zawartą w dniu 25 maja 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Jednostka Realizująca Projekt rozlicza na bieżąco zadania inwestycyjne oraz przygotowuje kolejne przetargi i zamówienia, z których wyceną mierzą się chętni Wykonawcy.

W 2020 roku zostały ogłoszone 4 przetargi:

  1. „Przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”.
  2. „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”.
  3.  Nadzór inwestorski i autorski dla zadania pn.: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”.
  4. „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”

Zadania aktualnie realizowane:

  1. Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1
  2. Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2