Aktualności


„Wodociągi Płockie” realizują umowę zawartą w dniu 25 maja 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Jednostka Realizująca Projekt rozlicza na bieżąco zadania inwestycyjne oraz przygotowuje kolejne przetargi i zamówienia, z których wyceną mierzą się chętni Wykonawcy.

Zadania aktualnie realizowane:

  1. „Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”.
  2. „Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej”.
  3. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. gen. T. Kościuszki i w pl. gen. J. Dąbrowskiego”.