„Budowa wodociągu DN450 przy Al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”.


Na realizację zadania Spółka podpisała w dniu 24 sierpnia 2021 r.  Umowę nr JRP/FS/2/K/2021 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Melioracyjnym „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy Sp. K. Wynagrodzenie umowne netto wynosi 3 494 412,00 zł (4 298 126,76 zł  brutto). Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych do 24 marca 2022 r.

Realizacja wynika z konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Płocka. Projektowany wodociąg będzie stanowił jeden z dwóch głównych rurociągów doprowadzających wodę w kierunku wschodniej części miasta Płocka (dla osiedli: Podolszyce Północ, Podolszyce Południe, Zielony Jar, Imielnica, Borowiczki).

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu o średnicy 500mm, którego trasa biegnie w al. Piłsudskiego (od wiaduktu kolejowego), a następnie w al. Wyszogrodzkiej (do okolicy ronda), a także przebudowa aktualnie nieczynnego odcinka wodociągu stalowego o średnicy 1000mm, znajdującego się wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej (od ulicy Swojskiej do alei Jana Pawła II). W ramach zadania przepięte zostaną istniejące odejścia zasilane przez wyeksploatowany wodociąg o średnicy 300mm przeznaczony do likwidacji. Większość prac ze względu na ochronę środowiska oraz minimalizację uciążliwości dla mieszkańców odbędzie się z wykorzystaniem metod bezwykopowych.