„Budowa wodociągu DN450 przy Al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”.


Na realizację zadania Spółka podpisała w dniu 24 sierpnia 2021 r.  umowę nr JRP/FS/2/K/2021 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Melioracyjnym „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy Sp. K. Wynagrodzenie umowne netto wynosiło 3 494 412,00 zł (4 298 126,76 zł  brutto). Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w terminie do dnia 24 maja 2022 r.

Realizacja zadania wynikała z konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Płocka. Wykonany wodociąg stanowi jeden z dwóch głównych rurociągów doprowadzających wodę w kierunku wschodniej części miasta Płocka (dla osiedli: Podolszyce Północ, Podolszyce Południe, Zielony Jar, Imielnica, Borowiczki).

Przedmiotem inwestycji była budowa wodociągu o średnicy 500mm, którego trasa zlokalizowana jest w al. Piłsudskiego (od wiaduktu kolejowego), poprzez ul. Wyszogrodzką (do okolicy ronda Wojska Polskiego), a także przebudowa aktualnie nieczynnego odcinka wodociągu stalowego o średnicy 1000mm, znajdującego się wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej (od ulicy Swojskiej do alei Jana Pawła II). W ramach zadania przepięte zostały istniejące odejścia zasilane przez wyeksploatowany wodociąg o średnicy 300mm, który został zlikwidowany. Większość prac ze względu na ochronę środowiska oraz minimalizację uciążliwości dla mieszkańców wykonano z wykorzystaniem metod bezwykopowych.