„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. gen. T. Kościuszki i w pl. gen. J. Dąbrowskiego”


W dniu 31 marca 2022 r. spółka ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. gen. T. Kościuszki i w pl. gen.  J. Dąbrowskiego”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną wraz z przebudową studni oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przy czym dofinansowanie unijne obejmuje część sanitarną realizowanej inwestycji.

W dniu 24 czerwca 2022 r. podpisano umowę z Konsorcjum Wykonawców: „Blejkan” S.A. ul. Transportowa 25 70-715 Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „WASKOP” Wasek Elżbieta ul. Walecznych 9A/14 09-409 Płock. Całkowita wartość zamówienia wynosi: 2 464 498,51 zł netto (3 031 333,17 zł brutto), natomiast wartość ujęta w Projekcie to 1 495 539,16 zł netto (1 839 513,15 zł brutto).

Głównym celem dofinansowanej części inwestycji jest przede wszystkim poprawa wybudowanej w latach 40-stych ubiegłego wieku kanalizacji w zakresie jej szczelności, zapewnienia odpowiedniej nośności, ale również oddzielenia jej od wód deszczowych. Równolegle trwa przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, po czym Miejski Zarząd Dróg sukcesywnie budować będzie kanalizację deszczową oraz przebudowywać ulicę.

Prace rozpoczęto w lipcu, a zakończenie planowane jest do końca 2022 roku, natomiast zakończenie przebudowy ulicy planuje się na sierpień 2023 r.