„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. gen. T. Kościuszki i w pl. gen. J. Dąbrowskiego”


W marcu 2023 r. zakończono realizację zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. gen. T. Kościuszki i w pl. gen. J. Dąbrowskiego”.

Głównym jej celem była przede wszystkim poprawa wybudowanej w latach 40-stych ubiegłego wieku kanalizacji w zakresie jej szczelności, zapewnienia odpowiedniej nośności, ale również oddzielenia jej od wód deszczowych. Równolegle przebudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami. Następnym etapem była budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulic finansowana przez Miejski Zarząd Dróg sukcesywnie budować będzie kanalizację deszczową oraz przebudowywać ulicę.

Wykonawcą zadania było z Konsorcjum: „Blejkan” S.A. ul. Transportowa 25 70-715 Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „WASKOP” Wasek Elżbieta ul. Walecznych 9A/14 09-409 Płock. Całkowita wartość zamówienia wyniosła: 2 331 486,97 zł netto (2 867 728,98 zł brutto), przy czym wartość ujęta w Projekcie to 1 345 734,10 zł netto (1 655 252,84 zł brutto) dotyczyła części kanalizacyjnej realizowanej inwestycji.