Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1


Kolejnym zadaniem realizowanym w latach 2019-2021 jest „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”. W pierwszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, niestety budżet jaki przeznaczyła Spółka na realizację powyższego zadania nie był wystarczający na pokrycie wynagrodzenia jakiego wymagałby potencjalny Wykonawca zgodnie z przedłożoną propozycją. Postępowanie zostało unieważnione, a Spółka ponownie ogłosiła przetarg rozszerzając możliwość zastosowania innych technologii. Wykonawcą zadania została firma Blejkan S.A, która złożyła ofertę na kwotę 20 950 583,50 zł netto (25 769 217,71 zł brutto). Prace realizowane są w formule zaprojektuj i wybuduj. Wiąże się to z opracowaniem przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie wytycznych przedstawionych w specyfikacji przetargowej. Zaplanowane prace będą polegały na wciągnięciu do kanału specjalnego rękawa z tkaniny poliestrowej o strukturze filcu nasączonego żywicą poliestrową, który będzie utwardzany czynnikiem tj. gorąca woda lub para, możliwe jest również zastosowanie rękawa z tkaniny włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego promieniami UV. Zamówienie jest jedną z dwóch części inwestycji, polegającej na bezwykopowej renowacji kolektorów ściekowych na terenie Płocka, zaplanowanej na lata 2019–2021. Dzięki tej metodzie ściany kanałów staną się mocniejsze i bardziej szczelne, a na terenie miasta nie powstaną utrudnienia, które występują podczas prowadzenia prac renowacyjnych metodą wykopową. Jedyne niedogodności w komunikacji miejskiej może powodować niezbędna wymiana bądź naprawa studni znajdujących się na sieciach. Realizacja zaplanowanych działań modernizacyjnych pozwoli obniżyć prawdopodobieństwo występowania awarii oraz zniweluje przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych to 28 lutego 2021 r.

Trasy kolektorów zlokalizowane są następująco:

  • „A” o przebiegu: Klonowa, Norbertańska, Warszawska, Dąbrowskiego, Kościuszki, Grodzka, Teatralna, Małachowskiego, Stary Rynek i Kazimierza Wielkiego,
  • „B”, który biegnie pod alejami: Piłsudskiego (od skrzyżowania z ulicą Dworcową) Jachowicza i Kobylińskiego do ulicy Topolowej,
  • „G1” część Podolszyc – ul. Żyzna, Armii Krajowej, Wyszogrodzka oraz Drętkiewicza.