Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2


„Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2 w Płocku” tak brzmi nazwa zadania dla którego przetarg został ogłoszony 27 września 2019 roku. Zakres robót będzie realizowany w latach 2020-2022, a technologia jaka zostanie zastosowana będzie taka jak w przypadku kolektorów A, B, G1, a więc prace będą polegały na wciągnięciu nasączonego żywicą rękawa, który pod wpływem specjalnego czynnika ulegnie utwardzeniu. Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych – formuła zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert odbyło się 30 października 2019 r., natomiast w dniu 10 grudnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką „Wodociągi Płockie” a Wykonawcą zadania firmą Blejkan. Szacowana wartość zamówienia to 29 388 980,40 zł netto (36 148 445,89 zł brutto). Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych do 28 lutego 2022 r.

Trasy kolektorów zlokalizowane są następująco:

  • „C” o przebiegu: al. Piłsudskiego, ul. Chopina, ul. Narodowych Sił Zbrojnych, ul. 7 Czerwca 1991r., ul. Gałczyńskiego, ul. Na skarpie,
  • „D” o przebiegu: ul. Szpitalna, Maszewo n. Wisłą,
  • „G2” o przebiegu: ul. Żyzna, al. Armii Krajowej, ul. Wyszogrodzka, ul. Drętkiewicza.

powrót