„Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej / Chełmińskiej”


W dniu 27 sierpnia 2021 r. spółka ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej / Chełmińskiej”, którego przedmiotem jest wykonanie projektu i budowa nowoczesnej tłoczni ścieków, budynku agregatu prądotwórczego (z częścią socjalną i rozdzielnią) oraz  dostawa nowego agregatu, wymiany wyeksploatowanych urządzeń na nowoczesne. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w zakresie konstrukcji, technologii, elektroenergetyki, automatyki, sterowania oraz wyposażenia. Likwidacja zbędnych elementów istniejącej przepompowni ścieków. Wszystko dla zoptymalizowania zużycia energii, poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz stworzenia rezerw wraz dostosowaniem go do obowiązujących przepisów BHP i p.poż.

W dniu 29 października 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą firmą JARMAR Sp. z o.o. Wola Łącka 1/1 09-520 Łąck. Wartość zamówienia: 3 210 500,00 zł netto (3 948 915,00 zł brutto). Planowany termin zakończenia realizacji umowy: 29 grudnia 2022 r.