„Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej / Chełmińskiej”


W grudniu 2022 r. zakończono roboty budowlane dla zadania „Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej / Chełmińskiej”, którego przedmiotem było wykonanie projektu i budowa nowoczesnej tłoczni ścieków, budynku agregatu prądotwórczego (z częścią socjalną i rozdzielnią) oraz dostawa nowego agregatu, wymiany wyeksploatowanych urządzeń na nowoczesne. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w zakresie konstrukcji, technologii, elektroenergetyki, automatyki, sterowania oraz wyposażenia. Likwidacja zbędnych elementów istniejącej przepompowni ścieków. Wszystko dla zoptymalizowania zużycia energii, poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz stworzenia rezerw wraz dostosowaniem go do obowiązujących przepisów BHP i p.poż.

Wykonawcą zadania była firma JARMAR Sp. z o.o. Wola Łącka 1/1 09-520 Łąck. Wartość zamówienia: 3 210 500,00 zł netto (3 948 915,00 zł brutto).