„Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”


W dniu 2 września 2020 roku Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” a w dniu 24 listopada 2020 r. podpisała umowę z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin o wartości 10 238 000 zł netto (12 592 740,00 zł brutto). Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego ujęcia wody rzecznej dla miasta Płocka „Grabówka”. Inwestycja polegała na na przebudowie istniejących obiektów: komory napływowej, zatoki napływowej, budynku pompowni, budynku agregatów, istniejących dróg wewnętrznych, istniejącego ogrodzenia terenu, przebudowie istniejących rurociągów tłocznych oraz komory rozdziału znajdujących się na terenie Ujęcia Wody, a także budowie kanału rurociągu obejściowego (by-passu) zatoki ujęciowej. Roboty budowlane, zgodnie z podpisaną umową zostały zakończone do dnia 21 marca 2022 r.