„Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”.


Na realizację zadania Spółka podpisała w dniu 29.10.2021 r.  Umowę nr JRP/FS/4/K/2021 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Melioracyjnym „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy Sp. K. Wynagrodzenie umowne netto wynosi 3 149 100,00 zł (3 873 393,00 zł  brutto). Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych do 29 stycznia 2023 r.

Realizacja wynika z konieczności   zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Płocka. Projektowany wodociąg będzie stanowił jeden z dwóch głównych rurociągów doprowadzających wodę w kierunku wschodniej części miasta Płocka (dla osiedli: Podolszyce Północ, Podolszyce Południe, Zielony Jar, Imielnica, Borowiczki). Obecnie alternatywę dla nowoprojektowanego rurociągu stanowi wodociąg dn300 wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej, który ma zbyt małą średnicę, aby zapewnić odpowiednią dostawę wody dla wschodniej części Płocka w przypadku awarii głównej magistrali dn600. Awaria rurociągu dn600 (wyprowadzonego w południowej części Stacji Uzdatniania Wody „Podolszyce”, w kierunku wschodnim, terenami zielonymi poprzez Trasę ks. Jerzego Popiełuszki i kolejne tereny zielone, do skrzyżowania alei Jana Pawła II z ulicą Czwartaków) w godzinach maksymalnych rozbiorów wody powoduje spadek ciśnienia na końcowych odcinkach sieci. Należy wskazać, iż cała inwestycja składa się z budowy i przebudowy rurociągu wody pitnej (uzdatnionej) dla znacznej części mieszkańców Miasta Płocka.