„Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”.


W dniu 3 września 2021 r. spółka unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku.

W dniu 15 września 2021 roku Spółka ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania a w dniu 29 października 2021 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Melioracyjnym „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy Sp.K. ul. Kleszczowska 28 44-240 Żory o wartości 3 149 100 zł netto (3 873 393,00 zł brutto).Realizacja zadania potrwa do 29 stycznia 2023 r. ”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy metodą bezwykopową istniejącego rurociągu magistralnego dn600 na odcinku od komory K5 wzdłuż trasy Popiełuszki oraz dalej do skrzyżowania ulic Czwartaków-Aleja Jana Pawła II w Płocku.