Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tysiąclecia


W dniu 21 stycznia 2019 roku został ogłoszony przetarg dla zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”. Otwarcie ofert odbyło się 1 marca 2019 r. Najkorzystniejszą okazała się oferta konsorcjum firm: „Firma Remontowo-Budowlana LIPOWSKI Sp. J. Grzegorz Lipowski” (Lider), „JARMAR Sp. z o.o.” oraz „Zielony Ogród Sp. z o.o.”. Wartość zamówienia wyniosła 11 495 366,05 zł netto (14 139 300,25 zł brutto). Zaplanowane prace były konieczne do wykonania, ponieważ podczas kontroli istniejących kanałów na terenie miasta Płocka stwierdzono ich zły stan techniczny. Liczne ubytki, pęknięcia oraz długi okres eksploatacji powodowały częste awarie, straty wody, a w konsekwencji zakłócenia w ruchu drogowym. Dodatkowo istniejące kanały ogólnospławne w ul. Tysiąclecia miały zbyt małą średnicę i przepustowość, aby odbierać ścieki sanitarne i deszczowe z tak dużego obszaru, co powodowało znaczne ich obciążenie w porze deszczowej. Zakres robót obejmował wybudowanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,5 km, a także przebudowę kanalizacji sanitarnej na długości ok. 0,8 km i budowę wodociągu długości ok. 0,8 km. Zgodnie z zawartym Porozumieniem spisanym między Miejskim Zarządem Dróg a Spółką Wodociągi Płockie, przewidziano również do wykonania prace z branży drogowej w zakresie ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia. Wszelkie utrudnienia komunikacyjne spowodowane prowadzeniem prac budowlanych trwały do grudnia 2019 roku.