Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka


W marcu 2019 roku zakończono roboty budowalne dla zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa)”. Inwestycja opiewała na kwotę 7 179 050,20 zł netto (8 830 231,75 zł brutto), a zakres prac obejmowała rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w Al. F. Kobylińskiego oraz Al. Nowaka o długości 1,4 km oraz w ramach zadania dodatkowo wybudowano 350 m sieci wodociągowej w Al. P. Nowaka. Obowiązywało również odtworzenie nawierzchni na całym zakresie zadania. Kanały poddane przebudowie odbierają ścieki deszczowe z centralnej części miasta i odprowadzają do wybudowanej w trakcie realizacji III etapu Projektu oczyszczalni wód opadowych na ulicy Jasnej. W związku z tym część kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Płocka przeznaczona jest do rozdziału na kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną w celu odciążenia oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej podczas silnych opadów atmosferycznych oczyszczalni ścieków w Maszewie. Część prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej została wykonana metodą mikrotunelingu, jest to metoda wiercenia tunelu głowicą wiertniczą. Sposób ten spowodował niewielkie utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców miasta Płocka oraz w nieznacznym stopniu uległa zniszczeniu powierzchnia przylegającego terenu.