Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. 3 Maja oraz w ul. Pięknej


W marcu 2019 r. zakończono roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja  i w ul. Pięknej wraz z rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”. Wykonawcą była firma Mag Bud Andrzej Jasiński. Wartość robót budowlanych finansowanych przez Spółkę „Wodociągi Płockie” wyniosła 2 765 833,06 zł netto (3 401 974,66 zł brutto), w związku z czym został wykonany rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. 3 Maja i ul. Pięknej o długości 1,4 km oraz przebudowa  350 m wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych w ul. Pięknej. Zakres robót drogowych o wartości 3 376 530,89 zł netto (4 153 132,99 zł brutto) został sfinansowany przez Miejski Zarząd Dróg i obejmował rozbudowę ul. 3 Maja oraz budowę łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja.