Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ulicach 1-go Maja i Harc. Ant. Gradowskiego


W 2016 roku zakończono roboty budowlane dla zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i Harc. Ant. Gradowskiego”. Wartość wytworzonego majątku Spółki „Wodociągi Płockie” w ramach zadania wyniosła 8 561 704,20 zł netto (10 530 896,17 zł brutto), w finansowaniu miał udział również Miejski Zarząd Dróg w kwocie 2 409 285,23 zł netto (2 963 420,83 zł brutto). Przebudowę wykonała firma SKANSKA. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1,5 km oraz 1,25 km kanalizacji sanitarnej. Prace podzielone były na trzy etapy i trwały od lipca 2015 roku. W pierwszej kolejności przebudowany został odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kolegialnej, kolejnym etapem było wyremontowanie fragmentu od ul. Kolegialnej do ul. Sienkiewicza, trzeci zakres to odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Gradowskiego. Roczna przebudowa wiązała się z licznymi utrudnieniami dla kierowców, jednakże w efekcie mieszkańcy miasta Płocka mogą cieszyć się nową, sprawną kanalizacją sanitarną i deszczową, a dodatkowo w ramach zadania kompleksowo wymieniono istniejące nawierzchnie. W ramach zadania uwzględniono również przebudowę układu komunikacji miejskiej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Królewiecką oraz ul. 3-go Maja, która miała na celu usprawnienie ruchu drogowego.