Konferencja prasowa w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV


W ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” Wodociągi Płockie mają obowiązek informowania o zamierzeniach oraz działaniach, jakie realizuje Spółka. W ramach działań informacyjno-promocyjnych odbyły się trzy spotkania. Pierwszym z nich była konferencja prasowa, która miała miejsce w siedzibie Wodociągów przy ul. Harc. A. Gradowskiego. Jej celem było przekazanie informacji o trwających przygotowaniach do ogłoszenia postepowań przetargowych. Jednak głównym tematem była realizacja zadania pn. „Modernizacja metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”, która będzie największą inwestycją realizowaną w ramach Projektu dotyczącą mieszkańców z obszaru całego miasta.