Otwarcie ulicy Tysiąclecia


Rok 2019 dobiega końca, jednocześnie Spółka „Wodociągi Płockie” zakończyła realizację jednego z najbardziej istotnych kontraktów. W dniu 20 grudnia 2019 roku  Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski wraz z Prezesem Spółki „Wodociągi Płockie” Panem Andrzejem Wiśniewskim, Wiceprezesem Panem Krzysztofem Buczkowskim oraz Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg Panem Tomaszem Żulewskim w obecności przedstawicieli konsorcjum, będącego Wykonawcą zadania uroczyście otworzyli nowo przebudowaną ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowanie ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia. W ramach kontraktu Spółka „Wodociągi Płockie” wybudowała 1,5 km sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowała 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie w trakcie realizacji robót wykonana została przebudowa wodociągu na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Bielskiej o łącznej długości około 0,77 km. W finansowaniu zadania miała udział również Gmina Miasto Płock, reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się nowymi nawierzchniami dróg asfaltowych, ścieżek rowerowych a także chodników. Wymieniona została również sieć teletechniczna oraz energetyczna wraz z oświetleniem oraz sygnalizacją świetlną.