Spotkanie dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki


Kolejne spotkanie zostało zorganizowane dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki. Odbyło się 24 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku. Uczestnicy dowiedzieli się o zakresie zaplanowanego zadania oraz o warunkach i korzyściach wynikających z realizacji. Spotkanie poprowadził Prezes Spółki „Wodociągi Płockie” Andrzej Wiśniewski wraz z Wiceprezesem Krzysztofem Buczkowskim. Obecni byli również pracownicy Spółki sprawujący nadzór nad inwestycją, w związku z tym zainteresowani mieszkańcy mogli zaczerpnąć informacji oraz wyjaśnić wszelkie swoje obawy związane z planowanymi robotami budowlanymi.