Przetargi


Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ogłosiły postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 • Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, postępowanie nr JRP/FS/7/2014 z dnia 23.12.2014 roku.
 • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I i II”, postępowanie nr JRP/FS/4/2014 z dnia 06.08.2014 roku.
 • Roboty budowlane dla zadania: „Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, postępowanie nr JRP/FS/10/2013 z dnia 20.12.2013 roku.
 • Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” – postępowanie nr JRP/9/K/2013 z dnia 21.11.2013 roku.
 • Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2, postępowanie nr JRP/FS/5/2013 z dnia 14.03.2013  roku.
 • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, postępowanie nr JRP/FS/6/2013 z dnia 10.06.2013  roku.
 • Roboty budowlane dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią˝ P5” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” postępowanie nr JRP/FS/2/2011 z dnia 23.02.2011 roku.
 • Roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” postępowanie nr JRP/FS/1/2011 z dnia 04.02.2011 roku.
 • Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  ścieków w Maszewie – etap II” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” postępowanie nr JRP/FS/4/2010 z dnia 22.12.2010 roku.
 • Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku” realizowanego w ramach Projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, postępowanie nr JRP/FS/3/2010 z dnia 19.11.2010 roku.
 • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, postępowanie nr JRP/FS/2/2010 z dnia 02.11.2010  roku.
 • Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” – postępowanie nr JRP/2/K/2010 z dnia 14.07.2010 roku.
 • Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – etap I” realizowanego w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”; postępowanie nr JRP/3/2009 z dnia 04.08.2009 roku.
 • Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie etap I” realizowanego w ramach projektu: „”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”; postępowanie nr JRP/2/2009 z dnia 31.07.2009 roku.
 • Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, postępowanie nr JRP/FS/7/2014 z dnia 23.12.2014 roku.
 • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I i II”, postępowanie nr JRP/FS/4/2014 z dnia 06.08.2014 roku.
 • Roboty budowlane dla zadania: „Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, postępowanie nr JRP/FS/10/2013 z dnia 20.12.2013 roku.