Zadania projektu


W ramach umowy o dofinansowanie wykonane zostały następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice poprzez:

  • wybudowanie ok. 18,5 km sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowę 11 szt. przepompowni,
  • podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji (przykanaliki od kanału ulicznego do pierwszej studzienki znajdującej się na terenie posesji w odległości ok. 2 m od granicy działki),
  • podłączenie 1450 osób do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zadanie objęło swoim zakresem ulice: Ciechomicka, Jeziorna, Janówek, Tęczowa, Ziołowa, Miętowa, Rumiankowa, Lawendowa, Herbaciana, Browarna, Chmielowa, Ciechomskiego, Semestralna, Pedagogiczna, Edukacyjna, Nauczycielska, Wakacyjna, Łącka, Góry,  Nowoosiedlowa,  Przyszkolna.

2. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka poprzez:

  • likwidację oczyszczalni ścieków Radziwie i Góry,
  • budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym do przepompowni Radziwie,
  • budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie z przewodem tłocznym pod dnem  Wisły do oczyszczalni Maszewo (ok. 7 km przewodu tłocznego).

3. Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, który przyczynił się między innymi do poprawy skuteczności czyszczenia sieci a także do zmniejszenia ilości odpadów technologicznych w przepompowni i oczyszczalni ścieków.