Przetargi


Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ogłosiły postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

  • „Dostawa rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego” dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku” w ramach rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”; postępowanie nr JRP/FS/4/2015 z dnia 07.05.2015 roku.
  • „Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody” w ramach rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”; postępowanie nr JRP/FS/5/2015 z dnia 08.05.2015 roku.
  • Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”; postępowanie nr JRP/FS/1/2015 z dnia 09.01.2015 roku.
  • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”, postępowanie nr JRP/FS/3/2015 z dnia 26.02.2015 roku.
  • Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową” realizowanego w ramach rozszerzenia projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”; postępowanie nr JRP/FS/2/2015 z dnia 19.02.2015 roku.