Zadania projektu


W ramach III etapu projektu zrefinansowane zostały nakłady poniesione na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele.
Inwestycja została zrealizowana w latach 2008-2010 i swoim zakresem obejmowała budowę 7 przepompowni ścieków oraz łącznie ok. 22,4 km kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Borowicka, Botaniczna, Cedrowa, Cisowa, Drozdowa, Flisacka, Gmury, Grabowa, Harcerska, Jastrzębia, Jesionowa, Kaszubska, Korczaka, Kujawska, Lipowa, Lisia, Liściasta, Lubuska, Młyńska, Odległa, Parcele, Piaski, Pocztowa, Podgórze, Podlaska, Podwale, Pomorska, Powiśle, Roztocze, Rybna, Skierkowskiego, Szpacza, Śląska, Św. Huberta, Urbanowo, Warmińska, Wiązowa, Wiejska, Wierzbowa, Wójtowa, Zarzeczna, Złota, Żuławska, Żurawia, Żywiczna.

2. Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem do rzeki Brzeźnicy.
W ramach podpisanej w dniu 17.09.2013 r. umowy z firmą INSTAL WARSZAWA S.A. zrealizowane zostało zadanie obejmujące swoim zakresem:

  • budowę oczyszczalni wód opadowych (OWD1) z wylotem zbiorczym do rzeki, która stanowi zakończenie systemu odbioru i  oczyszczania ścieków deszczowych dla Zlewni A obszaru kanalizacji ogólnospławnej (obejmująca teren na zachód od ulicy 11-listopada i 1-go Maja),
  • budowę oczyszczalni wód opadowych (OWD2) dla zlewni ul. Kazimierza Wielkiego i Parowa z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy.