Przetargi


Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ogłosiły postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

  • Roboty budowlane dla zadania: „Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie” realizowanego w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”; postępowanie nr JRP/FS/6/2014 z dnia 26.09.2014 roku.
  • ,,Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody” realizowana w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”; postępowanie nr JRP/FS/1/2014 z dnia 29.08.2014 roku.
  • ,,Dostawa ładowarki kołowej do załadunku odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie” realizowana w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”; postępowanie nr JRP/FS/5/2014 z dnia 26.08.2014 roku.
  • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I i II”, postępowanie nr JRP/FS/4/2014 z dnia 06.08.2014 roku.
  • Roboty budowlane dla zadania: „Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie” realizowanego w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”; postępowanie nr JRP/FS/3/2014 z dnia 25.07.2014 roku.
  • ,,Dostawa pojazdu specjalnego do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem” realizowana w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”; postępowanie nr JRP/FS/2/2014 z dnia 21.07.2014 roku.
  • Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”; postępowanie nr JRP/FS/4/K/2013 z dnia 19.02.2013 roku.
  • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”; postępowanie nr JRP/FS/3/2013 z dnia 19.02.2013 roku.
  • Roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem rzeki Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo” realizowanego w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”; postępowanie nr JRP/FS/1/2013 z dnia 19.02.2013 roku.
  • Roboty budowlane dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice” realizowanego w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”; postępowanie nr JRP/FS/2/2013 z dnia 08.02.2013 roku.