Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap I