Renowacja – przebudowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią ścieków przy ul. Jasnej w Płocku