Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody