Spotkanie z mieszkańcami


Informacja o aktualnym postępie prac nad projektem „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”.

W ramach prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie  Miasta Płocka, etap II” , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w dniu 12.09.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 15 odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice”. Szczegółowych informacji na temat powyższego zadania udzielał Prezydent Miasta Płocka oraz Członkowie Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. Każdy uczestnik spotkania otrzymał harmonogram prac na poszczególnych ulicach, który będzie aktualizowany w trakcie prac (link do harmonogramu).