Zakup ładowarki kołowej do załadunku odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie