Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem do rzeki Brzeźnicy