Dostawa rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego dla zadania Przebudowa sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody