Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową